• Studentenkorting

    Studenten genieten van een korting van 30 euro op 10- en 20 beurtenkaarten. Je kan via overschrijving een 10- en 20 beurtenkaart kopen met 30 € korting.
    Studentenjaarabonnement: € 220 (geldig tot 30 juni 2018)

    Schrijf over op rek.nr BE79 7364 0376 9133 met vermelding “soort kaart+ je naam”